Informationer til forældrene: Her benytter vi os af NemIntra, som er et elektronisk kommunikations redskab. Alle forældre opretter et log in og kan her holde sig orienteret om, hvad der foregår i børnehaven, bl.a. gennem månedsplaner. Vi lægger løbende billeder ind fra vores dagligdag. Her finder man børnehavens forskellige politikker og oversigt over forældreudvalget og bestyrelsesrepræsentanter m.m.

 

Hver stue har en whiteboard tavle i garderoben, som bruges til at fortælle lidt om, f.eks. særlige sygdomstilfælde eller pludselige opståede ændringer i dagligdagen.

 

Vi arbejder i det hele taget på, at forældrene føler sig godt orienteret og medinddraget i børnenes trivsel.

 

PE03205_