Sdr. Bjert Menighedsbørnehave
Mooncar og cykelbanen
Rutschebanen
Bålhytten hvor der graves, leges med vand og vi har bål
Gyngestativet
Vores sandkasse hvor der bliver leget rigtig meget
I dette område har vi en del store sten. Under dem findes der bænkebidere, regnorme og frøer - et populært læringssted
Her kører børnene op på mooncarbanen
Det ene af vores legehuse
I vores højbede har vi solsikker, georginer og jordbær
Udeværksted
Benzintank
Sandkassen
Vores kolbøtte-stænger
Vores nye klatreområde
Farvelbillede 2019
Sdr. Bjert Menighedsbørnehave

I vores børnehave vil barnet opleve et trygt børnemiljø, hvor barnet støttes i at udvikle sig, blive inspireret og turde noget ukendt.

Der vil være fokus på, at give barnet et " inspirations univers" med forskelligartede udfordringer i dagligdagen. Vi har en stor og velindrettet legeplads med mulighed for leg og bevægelse. Vi lægger stor vægt på at komme ud hver dag året rundt.

Vi er voksne, der arbejder anerkendende og har fokus på at legalisere barnets ideer og lege.

Vi har stor opbakning fra familierne til vores mange traditioner, som skaber glæde og fællesskab omkring "vores" børnehave.

Vi ser samarbejdet mellem børnehaven og forældrene som en vigtig præmis for barnets udvikling og trivsel.
Velkommen til Sdr. Bjert Menighedsbørnehave
Velkommen til Sdr. Bjert Menighedsbørnehave.

Håber hjemmesiden gir´ dig et godt indblik i vores børnehave
Vil du vide mere om børnehaven så kig under menupunktet "Om institutionen" og læs velkomstpjecen


Du er også velkommen til at besøge os - kontakt os på 79791585 eller 75572328 og spørg efter Lone