Vi vægter et godt forældresamarbejde.

Fordi vi har brug for hinandens viden og oplevelser med barnet i forskellige sammenhænge og i forskellige relationer. Vores samarbejde vil være til stor hjælp for barnet trivsel og udvikling. Vi ønsker derfor at inddrage forældre tidligt i vores underen omkring barnet.

 

Hvad mener vi med forældre inddragelse?

  • når vi sammen bliver eksperter på barnets perspektiv

  • når vi sammen kan udveksle oplevelser omkring barnets dagligdag

  • når vi kan tale sammen om, hvad der er behov for lige nu, så dagen i bh. kan bliver så givtige som muligt for barnet

  • når vi har en tryg og god kommunikation, der er præget af en fælles interesse i at finde årsager til evt. ændrede adfærd hos det enkelte barn eller i børnegr.

  • når vi gå til forældrene tidligt i en undren omring deres barn

  • når vi oprigtigt tror på det forældrene fortæller

  • når vi spørger uddybende til det forældrene fortæller

  • når vi spørger til, hvad de gør der hjemme

  • når vi holder samtaler med forældrene, er dagsordenen kendt og afstemt

  • når vi involverer forældrene om barnets manglende færdigheder med en positiv indgangsvinkel