Forældresamtaler

 

 Vi holder mindst 3 forældresamtaler med alle familier.

 

Vi vægter et godt forældresamarbejde, fordi vi har brug for hinandens viden og oplevelser med barnet i forskellige sammenhænge og relationer. Vores samarbejde vil være til stor hjælp for barnet trivsel og udvikling, og vi ønsker derfor at inddrage forældre i samarbejdet omkring barnet.

Vi opfordrer derfor altid til, at begge forældre deltager i forældresamtalerne.

 

Vi har valgt at have flere samtaler med forældre, hvor vi oplever det nødvendigt for barnets trivsel og udvikling. (f.eks. ved sorg, skilsmisse, mistrivsel, ændrede adfærd m.m.).  Eller hvis forældrene ønsker en samtale af en eller anden grund.

 

Vi har tre fastlagte forældresamtaler:

 

  1. Opstartssamtale holdes ca. 2-3 mdr. efter barnets start. En samtale hvor vi taler sammen om, hvordan barnets børnehavestart har været. Hvordan opleves samarbejdet med stuepersonalet og huset som helhed? En samtale der giver os en mulighed for en god start, for vores samarbejde med jer nu og i fremtiden.

     

  2. Overgangssamtale holdes, når vi eller forældre vurderer, at det er aktuelt / nødvendigt med en forældresamtale for, at sikre barnets gode trivsel og udvikling. F.eks. når der overvejes at barnet har brug for et nyt gruppeskift.

 

  1. Skolestartssamtaler holdes med særlig henblik på evt. skolestart. Vores mål med samtalen er sammen med jer at sikre barnet den bedste skolestart.