Opstart

Bilag
Start i børnehaven:
Når dit barn starter i børnehaven, kan det være en stor omvæltning for både barn og forældre. At komme fra små tætte rammer i dagplejen eller vuggestuen, hvor barnet har været den store, til et stort hus med mange børn og voksne, kan være svært at overskue.
Derfor er det vigtigt for os, at I får en god start i vores børnehave. Vi har erfaret, at det er godt for barnet med nogle korte dage i starten og muligvis sammen med mor eller far. Det er vigtigt at få sagt ordentlig farvel, så alle kan få en god dag. I er selvfølgelig også velkommen til at ringe og høre, hvordan jeres barn har det.
Vi har ingen regler for, hvornår barnet skal komme i børnehaven, være renlig, sove til middag, osv. Det er alt sammen ting, vi snakker med jer om.

Børnehaven har to stuer: Vi har et tæt samarbejde med hinanden. Børnene har ofte legekammerater på tværs af stuerne. Stuerne har indrettet sig med forskellige aktivitetsmuligheder, som anvendes af børnene fra begge stuer. Når vi arbejder med lærerplanstemaer og har mindre projekter, sammensætter vi børn og voksne på tværs af stuerne. Dette betyder, at de voksne bliver kendt med hinandens børn, og børnegruppen bliver kendt med alle de voksne i deres børnehave.

Det er vigtigt for os, at barnet oplever tryghed i samværet med børn og voksne, og at barnet oplever sig set, hørt og forstået af de voksne. Vi arbejder på, at barnet bliver mødt af rummelige og autentiske voksne. Vi har fokus på at mødet mellem barn og voksne er respektfuldt og ligeværdigt.
Børnehaven skal være et rart sted, hvor barnet skal opleve at være en del af et fællesskab.

Samarbejdet mellem børnehaven og jer er vigtigt: For at tilgodese børnene bedst muligt, er det vigtigt, at vi har en god dialog med hinanden i det daglige. Oplever I noget, der undrer jer, eller noget jeres barn fortæller, vil vi meget gerne have en snak med jer om det.