En dag i børnehaven

Bilag

I vores almindelige dagligdag har vi valgt, at inddele børnehavens børn i tre aldersopdelte grupper/stuer. De er sammensat på baggrund af børnenes nærmeste udviklings zone. Dette arbejde foregår målrettet hver dag, i tidsrummet fra 10-12. Børnegrupperne har faste voksne tilknyttet, antallet af voksne kan variere alt afhængig af gruppen størrelse og udfordringer. Valget af emner og fokus for børnegruppen tager sit afsæt i behov og interesse områder. Vi har fokus på, at læring skal foregå under trygge og legende rammer.

Børnehavens tre stuer har et tæt samarbejde med hinanden. Børnene har ofte legekammerater på tværs af stuerne. Stuerne har indrettet sig med forskellige aktivitetsmuligheder, som anvendes af børnene fra begge stuer. Dette betyder, at de voksne bliver kendt med hinandens børn, og børnegruppen bliver kendt med alle de voksne i deres børnehave.

Vi betragter børnenes leg som meget vigtig for deres udvikling. Det er via legen, de skaber og knytter venskaber og lærer at løse konflikter. Gennem legen får barnet erfaringer med sine egne og andres følelser og grænser og får mulighed for at bearbejde sine oplevelser. Barnet får øvet sig i at omgås andre på en ligeværdig måde og lærer at tage hensyn og samarbejde med andre.

Når vi i gangsætter aktiviteter for børnene, lægger vi vægt på, at det er børnene, der er aktive. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes lyst og interesse. Vi er voksne der gør os umage for at sikres, at alle børn udfordres og får lyst til noget. Vi vil anvise børnene nye ideer og løsningsmuligheder gennem brug af forskellige aktiviteter. Vi lægger vægt på at etablere forskelligartede processer med forskellige materialer, som barnet indgår i. Vi er opmærksomme på, hvordan vi indretter os og hvilke materialer, der er tilgængelige for børnene i børnehaven inde som ude.

Selvhjulpenhed er vigtigt: Det giver børnene en stor tilfredsstillelse og stolthed når de kan selv. Det udvikler dem at ” gøre selv”. Når vi gør tingene for dem, tager vi en mulighed for udvikling fra dem. Det styrker børnenes selvværd at kunne selv, og når vi voksne sætter alderssvarende krav til barnets selvhjulpenhed, er det også for at give børnene troen på sig selv. Det er vigtigt, at personale og forældre samarbejder på dette punkt.
Børnenes liv i børnehaven er præget af, at vi er mange sammen, og at der er hensyn at tage. Vi er få voksne og mange børn, og der er ventetid på mange ting. De børn, der kan selv, vil ofte være de første til at komme ud, få et bestemt rum/stykke legetøj, på wc osv. At kunne selv frigiver tid til at skabe relationer til andre børn og leg.
I vores travle hverdag i børnehaven, vil børnenes egen selvhjulpenhed give os mere tid, som vi kan bruge sammen med børnene, f.eks. længere tid i gymnastiksalen, til aktiviteter, på tur og lignende. Vi hjælper, støtter og motiverer, men I har som forældre den største rolle ved at støtte op om dette derhjemme. Vi ved, det kræver tid og tålmodighed. Vi håber, I vil prioritere dette, og derved vise at I tror på jeres barn og dets evner. Børn har en masse evner, som de ikke er klar over de har.

Vi har fokus på at børnegruppen udfordres på at skulle indgå i forskellige sammenhænge, (spisegrupper, tur grupper, temagrupper, rundskreds grupper), hvor der er fokus på hjælpsomhed og forståelse for andre, overholdelse af rammer og krav.