Sygdom

Syge børn: For at jeres barn kan have en god dag i børnehaven, er det en forudsætning, at barnet er rask. Det betyder, at barnet skal kunne deltage i den almindelige dagligdag. Bliver jeres barn sygt, mens det er i børnehaven, vil vi ringe til jer, så kan vi i fællesskab finde ud af, hvad der er bedst for barnet.

 

Medicin: Hvis barnet får medicin, er det primært et forældre ansvar, men vi vil gerne være behjælpelige et stykke hen af vejen. Vi giver selvfølgelig livsvigtig medicin. Fælles for al medicin er, at det skal være lægeordineret og være tydeligt mærket med dosering og barnets navn.