Vi etablerer en ”stor børns gruppe” fra september til april. Gruppen hedder Krudtuglerne og er en del af Uglestuen. De aktiviteter der bliver sat i gang, tager udgangspunkt i den aktuelle gruppe børn med henblik på den kommende skolestart.

I skolegruppen vægter vi at ruste børnene både personligt og socialt, så de bliver parate til at indgå i de nye fællesskaber og rammer i GLO (glidende overgang), som starter 1. april. 

 

GLO-samarbejdet

Børnehaven indgår i et tæt samarbejde med Bjert Skole og de andre daginstitutioner i distriktet kaldet "brobygningsmøder". Vores samarbejde har fokus på at skabe gode rammer og vilkår for børnenes glidende overgang mellem børnehave og skole. Vi tænker, at jo bedre samarbejdet er mellem de voksne, desto bedre bliver overgangen for barnet. Vi ønsker at give barnet forudsætninger for at træde kompetent ind i det nye  og være med til at understøtte barnets oplevelse af at høre til i det nye fællesskab.

I april måned deltager 1 pædagog fra børnehaven, i GLO arbejdet på skolen. Vi har valgt at perioden er passende med 3 uger.