• Medlem  • Line Rose Hjortbak

   Line Rose Hjortbak

  • Mette Fersløv Schultz

   Mette Fersløv Schultz

  • Louise Fangel Juhl

   Louise Fangel Juhl

  • Kristina Scheuer Bojsen Ravn

   Kristina Scheuer Bojsen Ravn

  • Dorte Bruhn

   Dorte Bruhn

  • Erna-Marie Ravn Gornitzka

   Erna-Marie Ravn Gornitzka

 • Personalerepræsentant  • Ruth Bjerregaard

   Ruth Bjerregaard

 • Lederrepræsentant  • Lone Løvschall Hasenfuss

   Lone Løvschall Hasenfuss