Selvejende institution

Sdr. Bjert Menighedsbørnehave er en selvejende institution, hvilket betyder, at vi selv ejer vores institution.

Vores bestyrelse udøver det juridiske ejerskab af vores institution. Bestyrelsen ansætter institutionens leder og bestemmer sammen med lederens vores pædagogik. Vi har selv ansvaret for at vedligeholde vores bygninger.

Det er vores bestyrelse, der har ansvar for at drive en økonomisk sund daginstitution. Det er derfor vores egen bestyrelse og leder, der bestemmer, hvordan vi prioriterer ressourcerne.

Fordi vi er selvejende, har vi en stor forældreinddragelse, og vi lægger vægt på, at forældre tager medejerskab for, at vi sammen kan lave den bedste daginstitution for børnene.

Ejerskabet til vores egen institution skaber engagement hos forældre, og ejerskabet giver høj trivsel hos medarbejdere, hvilket smitter af på børnene.